Covid-19

W naszym gabinecie nie pobieramy dodatkowej opłaty covidowej.